Generacija 2017/2018


Moje ime je Iva Hajnal. Rođena sam 24.05.2002. godine. U muzičku školu idem od svoje sedme godine i završila sam Nižu muzičku školu za harmoniku. Želja za nastavak višeg muzičkog obrazovanja javila mi se sa mojih 11 godina, zbog toga želim da saznam i naučim više o teoretskom smeru i dizajnu zvuka, koje sam i upisala.


 Zovem se Sara Terbec. Rođena sam 7.12.2002. u Somboru. Smer Dizajn zvuka sam upisala zato što ga smatram zanimljivim i mislim da je smer koji je najkreativniji. Takođe sam uz Dizajn zvuka upisala i Gimnaziju.

 

 

 

 


Zovem se Dunja Jovanović. Završila sam nižu muzičku školu "Petar Konjović". Pored dizajna zvuka bavim se i solo pevanjem i nameravam da ga usavršim koliko i dizajn, a u muzičku školu idem jos od sedme godine. Upisala sam smer Dizajn zvuka jer sam oduvek htela da se bavim muzikom i radom u studiju. 

 

Moje ime je Asja Suvajdžić, rođena sam 5.9.2002. u Somboru. Volim da pevam, sviram flautu, putujem, gledam filmove i da provodim slobodno vreme sa društvom. Dizajn zvuka sam upisla jer želim da se bavim produkcijom i obradom zvuka.


 


 


Zovem se Dane Madjerčić. Završio sam nižu muzičku školu "Petar Konjović". U slobodno vreme volim da gledam filmove različitih žanrova. Gitaru sviram od svoje osme godine. Upisao sam smer Dizajn zvuka jer me interesuje snimanje i obrada zvuka kao i rad u studiju.