D o b r o d o š l i


Na sajt dizajnera zvuka Muzičke škole "Petar Konjović", Sombor

 

For English version click HERE

 

"OVO JE VEOMA ZANIMLJIVA STRUKA, POSTANI NOVI DIZAJNER ZVUKA"

Odsek za muzičku produkciju i dizajn zvuka pruža obrazovanje za obrazovni profil dizajner zvuka. Tehnologija zvučno-muzičkog procesa kao i tehnologija komponovanja i stvaranja muzike znatno su se izmenile u godinama proteklih decenija. Savremeni kompozitori svih žanrova muzike danas koriste računare i sintisajzere kao sredstva i izvor zvuka u stvaralačkom procesu.

Tokom četvorogodišnjeg školovanja učenik stiče znanja iz predmeta vezanih za proces digitalne kompozicije (MIDI) uz pomoć računara, kao i iz predmeta vezanih za razne tehnike usnimavanja zvuka i muzike, proces miksovanja, masteringa (AUDIO). Kroz predmet Audio tehnika učenik će se upoznati sa radiom, televizijom, filmom. Nastavni predmet Savremena harmonija sa improvizacijom i orkestracijom kao i Savremena MIDI kompozicija i produkcija, pružiće adekvatna znanja, kako bi učenik razvio i svoje kreativne sposobnosti u pisanju primenjene muzike za džinglove, reklame, radio drame, video igre, pozorište i film.

Ovaj obrazovni profil stvara bolju i svestraniju perspektivu za bavljenje muzikom i zvukom. Omogućava upliv u multimedijalne oblasti koje danas dominiraju sa tendencijom sve većeg primata: film, TV, radio, pozorište, računari, internet....

U svakoj od ovih oblasti dizajner zvuka može samostalno da estetski oblikuje, producira, snima, edituje, miksuje, aranžira različite zvučno-muzičke projekte. Dizajner zvuka može obavljati poslove muzičkog saradnika, tonskog snimatelja, mikromana, kompozitora kratkih muzičkih formi za radio, televiziju i druge medije.

Učenicima Dizajna zvuka se omogućuje odlazak na razne tematske ekskurzije (posete studija, izložba isl.) kao i odlazak na takmičenja i festivale. U okviru smera organizuju se radionice i predavanja gostujućih predavača - eminentnih imena iz ove oblasti, omogućena je i praksa mimo škole, rad na terenu, priprema za polaganje prijemnog ispita, rad u oblasti video produkcije, učešće na nacionalnim i internacionalnim projektima, obukama i radionicama. Realizuju se i projekti snimanja i izdavanja audio i multimedijalnih CD-a. Pored dizajna zvuka, učenici u okviru TV sekcije mogu da prošire svoja znanja i razviju sposobnosti a kroz program Učeničkih kompanija, u koji je škola stupila od 2017. godine, mogu da razviju svoj preduzetnički duh, sprovode sopstvene ideje i steknu radno iskustvo.